Luottamusmiehen palsta

Tiedote jäsenille !

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on päättänyt järjestöllisistä toimista hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan. Kolmen päivän järjestöllisiin toimiin osallistuvat ke 26.9. kello 6.00 alkaen ja pe 28.9. kello 23.59 päättyen Jytyn kaikki sektorit niin kunta-ala, yksityinen kuin kirkonkin sektori.

http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-vastustaa-irtisanomislakia-mm-ylityo-ja-vuoronvaihtokielloilla.aspx

 

 

********************************************************************************************

 

Jytyn kunta-alan jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokiellot voimaan tiistaina 6.2. alkaen

Lisätietoja nettisivuilta ja luottamusmiehiltä 

www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/Sivut/default.aspx

Lähimmän luottamusmiehen löydät yhteystiedoista '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
19.10.2016

Henkilökohtainen lisä

Tornion kaupunki /työnantajan edustajat ovat käynnistäneet henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomakkeen päivittämisen, tarkoituksena on jakaa kvtes-piiriin kuuluvalle työntekijälle henkilökohtainen lisä.  Työsuorituksen arvioinnin tekee vain ja ainoastaan esimies/työnantajan edustajat.   Tarkoitus on että lisä tulee maksuun tämän vuoden puolella.

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nähdä oman esimiehen arvio työssä suoriutumisesta.

Työn vaativuuden arviointi

Kvtes- hinnoitteluihin (liite 1,2,7,8) tuli peruspalkan korotus ja hinnoittelutunnuksen perusteita muutettiin 1.7.2015.

Ylläolevien hinnoittelutunnusten vaativuustasojen (perustaso, vaativa taso ja erittäin vaativa taso)  perusteita ollaan päivittämässä ja työantajan edustaja on lupaillut myös palkkarahaa korjata työn vaativuuden arvioinnin perusteella syntyvät epäkohdat.

Hyvä jäsen, huolehdi että oma tehtävänkuva on ajantasalla.

 


 

 

******************************************************************************************************

24.1.2016

PALKKOIHIN YLEISKOROTUS 1.2.2016

KUNNALLINEN YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS  /KVTES:

 

Sopimuskauden toinen jakso 1.1.2016–31.1.2017

 

Yleiskorotus 1.2.2016 lukien

 

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2016 lukien yleiskorotuksella seuraavasti:

  • Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtakohtainen palkka on 31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa.
  • Jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 on alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16,00 eurolla kuukaudessa.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

 

Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,47 prosentilla.

 

Yleiskorotus koskee myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia.

________________________________________________________________________

 

TEKNISTEN SOPIMUS  (TS)

  • Palkankorotukset vuonna 2016 tapahtuvat kahtena eri ajankohtana

​Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2016 (helmikuu) lukien yleiskorotuksella.

Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.12.2016 (joulukuu) lukien 0,47 prosentilla.

 

Yleiskorotus 1.2.2016

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2016 lukien yleiskorotuksella seuraavasti:

 

  • Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,47 prosentilla, jos
    tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa.
  • Jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 alle 3 404,26 euroa,
    tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16 eurolla kuukaudessa.

  • Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

TS-14 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1.12.2016 lukien 0,47 prosentilla.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

1.7.2015

 

Olen vuosilomalla 2.7. - 2.8.2015.

Kiitos kaikille kevätkaudesta ja oikein mukavaa ja virkistävää kesää!

Keskustoimisto palvelee numerossa 020 789 3799 ja työttömyyskassa numerossa 020 690 069

Ritva Ainonen

puh. 050 597 2136

******************************************************************************************************

 

 

 

TIEDOTE  29.4.2015

 

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi/vapaaehtoisten palkattomien työlomien/virkavapauksien pitäminen

 

Tänään toisten pääluottamusmiesten kanssa käydyissä neuvotteluissa olemme sopineet, että lomarahojen vaihtamista vapaaksi ei tehdä , eikä liitot suosittele vapaaehtoisten palkattomien työlomien /virkavapauksien pitämistä.

 

Ritva Ainonen

pääluottamusmies

******************************************************************************************************